Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Giv et praj-appen

1. Identitet på og kontaktoplysninger for Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen, Digitalisering

Ovenstående er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

2. Kontaktoplysninger for Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver:

Intern Revision, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1550 København K.

Telefonnummer: 71745454

Telefontider: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12.

Skriftlige henvendelser:

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren via webformular på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk (”Om kommunen - Databeskyttelsesrådgiveren”).

3. Formålene med den behandling, som oplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen

Københavns Kommune behandler dine oplysninger til følgende formål:

Vi behandler oplysninger fra dig til brug for behandling af praj og advisering om prajets status. Yderligere fører vi statistik over, hvilke kategorier af praj der indsendes samt statistik over anvendte digitale platforme. Dette gør vi med henblik på at optimere servicen i byrummet og optimere den digitale oplevelse, når du giver os et praj.

Københavns Kommune behandler dine personoplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag:

Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

4. Kategorierne af de indsamlede oplysninger

Når du bruger Giv-et-praj appen indebærer det, at vi behandler enkelte af dine personoplysninger til de formål, som vi har beskrevet i afsnit 3.

For at opfylde ovenstående formål behandler Københavns Kommune nedenstående oplysninger:

Personoplysninger:

 • Hvilken platform du har brugt til indsendelse af praj’et (fx iOS, Android eller web)
 • Hvilken kategori du har valgt (f.eks. affald) ved indsendelse af praj’et
 • Dato og tidspunkt for oprettelsen af praj’et og praj-ID'et
 • Billeder som du sender ind sammen med dit praj.
 • Lokation, dvs. geografiske koordinater som du angiver med markør på kort eller via indtastning af adresse, for at angive prajets placering
 • Nærmeste adresse, dvs. nærmeste adresse ud fra ovenstående lokation

Oplysninger, der indhentes automatisk af Københavns Kommune når du bruger app’en:

Når du bruger appen, indhenter vi automatisk specifikke oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af appen. Herunder:

 • Operativsystem
 • Operativsystemets version
 • Status for tilladelse til brug af lokalitet (til eller fra)
 • Aktuel tidszone
 • App-version og opbygningsnummer

Oplysninger, der indhentes automatisk af app store:

Vi gør opmærksom på, at når du downloader appen, overføres visse nødvendige oplysninger til den app store, du vælger at anvende (f.eks. Google Play), især brugernavn, e-mailadresse, din kontos kundenummer, tidspunktet for download, betalingsoplysninger og den individuelle udstyrskode behandles. Behandlingen af disse oplysninger foregår udelukkende gennem den pågældende app store og er uden for København Kommunes indflydelse.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne

I forbindelse med ovenstående formål videregiver Københavns Kommune dine oplysninger til følgende modtagere:

Driftsleverandører, som har indgået kontrakt med Københavns Kommune om behandling af praj:

 • AFA JCDecaux A/S (CVR 12843488)
 • Citelum Denmark A/S (CVR 35404546)
 • Dynniq Denmark ApS (CVR 34221693)
 • Udviklingsselskabet By & Havn I/S (CVR 30823702 - By & Havn ejes af Københavns Kommune (95%) og staten (5%)).

Vi videregiver oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver.

Vi kan f.eks. overlade oplysninger til vores databehandlere (eksterne leverandører). De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at de kun må behandle oplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

6. Overførelse af oplysninger til et tredjeland eller en international organisation

I forbindelse med ovenstående formål overfører Københavns Kommune dine oplysninger til modtagere i følgende tredjelande:

Data hostes af Microsoft Azures datacentre I Amsterdam, Holland.

A. Det tidsrum, hvor dine oplysninger vil blive opbevaret

I forbindelse med ovenstående formål opbevarer Københavns Kommune dine oplysninger i følgende tidsrum:

Oplysninger, som ikke er relevante for behandling af praj, slettes inden for 6 måneder når praj er afsluttet. Oplysninger om antal praj, valg af kategorier (fx affald, byinventar, grafitti etc.), billeder, dato og tid samt lokation på prajet opbevares i 10 år fra modtagelse af praj.

B. Retten til at anmode Københavns Kommune om indsigt i og berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine oplysninger eller bede Københavns Kommune om at begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Du kan også bede Københavns Kommune om at slette oplysninger om dig. I så fald vil dine oplysninger blive slettet i det omfang, som lovgivningen tillader. Københavns Kommune behandler som udgangspunkt kun oplysninger på baggrund af lovkrav, hvorfor kommunen kun i meget begrænset omfang kan imødekomme anmodninger om sletning.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune, se pkt. 2.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, kan du blive bedt om at give tilstrækkelige oplysninger til, at din anmodning kan besvares. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for en måned.

C. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i den måde, som Københavns Kommune behandler dine oplysninger på, eller de formål, som kommunen behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune, se pkt. 2.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Dt@datatilsynet.dk

D. Ændring af privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken er udarbejdet den 22. januar 2021 og bliver løbende opdateret.