Ønsker til øget tilgængelighed

Har du ønsker til nye ledelinjer, opmærksomhedsfelter, lydfyr i kryds, bænke, fodgængerfelter, helleanlæg osv., skal du sende dit ønske til Vejaendring@tmf.kk.dk