Idéer til forbedring af din daglige cykelvej

Forslag til fysiske småjusteringer så som udbedring af belægning eller vejstriber, manglende skilt eller rampe skal sendes til Byens Fysik via byensfysik@tmf.kk.dk.

Henvendelser med fokus på trafiksikkerhed skal sendes til Byens Anvendelse via byensanvendelse@tmf.kk.dk.

Henvendelser af bydækkende karakter fx data på cykel- og mobilitetsområdet eller fremtidig planlægning af cykelstier, Grønne Cykelruter eller Supercykelstier skal sendes til Byens Udvikling via byensudvikling@tmf.kk.dk